July 9, 2010

Letní Střípky Pana Tau no.4

Tohle je má skladba léta :] (japonský pop nezná v zábavnosti mezí)

Další skvělá…

… a na závěr skvělá od Čechů.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.